Language Nederlands English

Home

Language Service Providers

In voorkomende gevallen maken wij gebruik van de diensten van andere leveranciers, met name LSP's.

Wilt u uw LSP bij ons aanmelden? Stuur dan een mail naar vendor@wcsgroup.com. Wij verzoeken u vriendelijk in deze mail zo veel mogelijk relevante informatie over uw bedrijf te verstrekken. Wij hechten met name veel belang aan de specialisatie(s) en de manier waarop de kwaliteitszorg van uw LSP is ingericht.

Mochten wij mogelijkheden zien tot samenwerking, dan nemen wij contact met u op.